Ako sa tam dostať

  • 410fb03c-39a3-4734-af50-249bcfd9e5b6

informácie o príchode

VLAKOM

Ka?dý v Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf a Neustadt in Holstein je vlaková stanica, a teda priame napojenie DB. V Hamburgu ste besteigst vlak do Lübecku. Z hlavnej vlakovej stanice Lübeck vlaky potom ka?dú hodinu jazdy smerom k zátoke Lübeck. Presné jazdnej doby mo?no nájs? na webových stránkach Deutsche Bahn .

AUTOM

A1 - zo Severného Porýnia-Vestfálska cez Münster, Brémy, Hamburg, Lübeck a? do príslu?ného dia?nici (Scharbeutz, Haffkrug, Eutin / Sierksdorf, Neustadt / centrum Neustadt / Pelzerhaken).
dia?nice A7 - Bavorsko Würzburg, Kassel, Hannover, Hamburg na A1 cez Lübeck k príslu?nému dia?nici (Scharbeutz, Haffkrug, Eutin / Sierksdorf, Neustadt / centrum Neustadt / Pelzerhaken).
A24 - z Berlína a Brandenburg, Hamburg na A1 cez Lübeck k príslu?nému dia?nici (Scharbeutz, Haffkrug, Eutin / Sierksdorf, Neustadt / centrum Neustadt / Pelzerhaken).

LIETADLOM

letu Lubeck (vzdialenos? 20 km): www.flughafen-luebeck.de
Letisko Hamburg (vzdialenos? 80 km): www.hamburg-airport.de … a súkromným lietadlom je tu letisko Sierksdorf takmer na plá?i : www.flugplatz-sierksdorf.de

PRÍCHOD AUTOBUSOM

Kto je na PT , tu nájde tie správne zlú?eniny: Zlú?eniny pod?a Auto Power a Nob www.nah.sh.de cestovné poriadky tla?idla NOB www.nord-ostsee-bahn.de … a teraz priná?a studnicu autobusovej medzimestské pohodlné na, plá?ový svojho ?ivota " : sady www.flixbus.de/busverbindung#/map pRÍSTUP BUSWer na PT , tu je správne pripojenie: zlú?eniny Autokraft a <50 > NOB www.nah.sh.de poriadky NOB www.nord-ostsee-bahn.de … a teraz priná?a jamka autobusovej medzimestské pohodlne na plá?i, vá? ?ivot,: www.flixbus.de/busverbindung#/map